Văn bản mới

Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng

Ngày tạo : 19/09/2017

Qua hơn hai mươi năm hìn chất lượng, góp phần kiểm soát chất lượng sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng, kiểm soát môi trường xây dựng và phục vụ hiệu quả cho công tác khảo sát, thiết kế, thi công, nghiệm thu các công trình xây dựng trên phạm vi toàn quốc.

Để tăng cường công tác quản lý và chấn chỉnh các hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng, Bộ Xây dựng đã ban hành chỉ thị số 03/CT-BXD ngày 13/9/2017 về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

Các tin liên quan