Tin hoạt động

Viện KHCN Xây dựng bổ nhiệm lại một số trưởng đơn vị trực thuộc

Ngày tạo : 16/07/2015

Xét nhu cầu công tác, tiêu chuẩn, năng lực, tín nhiệm của cán bộ và đề nghị của ông Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, TS. Trịnh Việt Cường, Viện trưởng Viện KHCN Xây dựng đã ký một số quyết định bổ nhiệm lại cán bộ; Quyết định số 1166/QĐ – VKH ngày 25 tháng 9 năm 2012 bổ nhiệm lại ông Nguyễn Tiến Huy – Kỹ sư xây dựng, kỹ sư chính, Giám đ