Tin tức mới
Viện Khoa học công nghệ xây dựng bổ nhiệm lại Phó trưởng phòng Tổ chức - Hành chính
Viện Khoa học công nghệ xây dựng bổ nhiệm lại Phó trưởng phòng Tổ chức - Hành chính

Sáng ngày 09/8/2018, Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã tổ chức Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm lại bà Trần Thị Lan tiếp tục giữ

Chi tiết

Bảo tồn, tu bổ và phát huy giá trị tổng thể di tích lăng vua thiệu trị (Giai đoạn 2)
Bảo tồn, tu bổ và phát huy giá trị tổng thể di tích lăng vua thiệu trị (Giai đoạn 2)

Vừa qua, Trung tâm Bảo tồn Tu bổ Di tích Cố đô Huế phối hợp với Phân Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng Miền Trung tổ chức lễ khởi

Chi tiết

Tu bổ, phục hồi và tôn tạo di tích Thành Điện Hải (giai đoạn 1)
Tu bổ, phục hồi và tôn tạo di tích Thành Điện Hải (giai đoạn 1)

Đáp ứng yêu cầu của chủ đầu tư là Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng, liên danh Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng và Công

Chi tiết

Thông báo về việc tuyển nghiên cứu sinh năm 2018
Thông báo về việc tuyển nghiên cứu sinh năm 2018

Căn cứ “Quy chế đào tạo trình độ Tiến sĩ” của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành theo Thông tư số 08/2017/TT-BGDĐT; Căn cứ “Quy chế đào tạo

Chi tiết