Tin tức

Nghị định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Chính phủ ban hành Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2019 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. ... Chi tiết

Thông tư sửa đổi, bổ sung quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 04/2019/TT-BXD ngày 16/8/2019 sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ ... Chi tiết

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2017/TT-BXD ngày 30/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2017/TT-BXD ngày 30/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về ... Chi tiết

Viện Khoa học công nghệ xây dựng bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Tư vấn chống ăn mòn và xây dựng

Ngày 31/7/2019, tại Hà Nội, Viện trưởng Nguyễn Đại Minh đã chủ trì buổi lễ công bố và trao quyết định của Viện trưởng Viện Khoa học công nghệ xây dựng bổ nhiệm ông Nguyễn Đăng Khoa, Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn chống ăn mòn và xây dựng ... Chi tiết

Hội đồng bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của Nghiên cứu sinh Nguyễn Lê Thi

Ngày 24/7/2019, tại Viện Khoa học công nghệ xây dựng, Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Viện do PGS.TS. Cao Duy Tiến làm Chủ tịch đã họp đánh giá luận án tiến sỹ của Nghiên cứu sinh Nguyễn Lê Thi với đề tài “Nghiên cứu sử dụng ... Chi tiết

Viện Khoa học công nghệ xây dựng bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn chống ăn mòn và xây dựng

Ngày 24/7/2019, tại Hà Nội, Viện trưởng Nguyễn Đại Minh đã chủ trì buổi lễ công bố và trao quyết định của Viện trưởng Viện Khoa học công nghệ xây dựng bổ nhiệm ông Trần Ngọc Anh, Trưởng phòng Công nghệ và vật liệu mới thuộc Trung tâm Tư vấn ... Chi tiết

Nghiệm thu Đề tài “Tháp thép viễn thông - tiêu chuẩn thiết kế”

Ngày 19/7/2019, Hội đồng KHCN chuyên ngành Bộ Xây dựng đã tổ chức cuộc họp nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài biên soạn tiêu chuẩn Việt Nam “Tháp thép viễn thông – tiêu chuẩn thiết kế” do Viện Khoa học công nghệ xây dựng chủ trì thực hiện. ... Chi tiết