Thử nghiệm/Chứng nhận

Sản phẩm Gạch bê tông của Công ty Cổ phần Sản xuất vật liệu xây dựng không nung Xuân Lĩnh đạt Quy chuẩn QCVN 16:2014/BXD

Ngày 30/06/2017, Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng đã tiến hành trao Giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp Quy chuẩn QCVN 16:2014/BXD cho sản phẩm Gạch bê tông của Công ty Cổ phần Sản xuất vật liệu xây dựng không nung Xuân Lĩnh có địa chỉ tại ... Chi tiết

Lô sản phẩm Cửa nhựa ABS của Công ty TNHH D-STEEL VINA KOREA phù hợp với Tiêu chuẩn TCVN 7451:2004

Ngày 14/06/2017, Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng đã tiến hành trao Giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp Tiêu chuẩn TCVN 7451:2004 cho lô sản phẩm Cửa nhựa ABS của Công ty TNHH D-STEEL VINA KOREA có địa chỉ tại Khu công nghiệp Châu Sơn, phường Châu Sơn, ... Chi tiết

Lô sản phẩm Cửa gỗ – Cửa đi của Công ty Cổ phần đầu tư và thương mại Pacific đạt Quy chuẩn QCVN 16:2014/BXD

Ngày 22/02/2017, Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng đã tiến hành trao Giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2014/BXD cho lô sản phẩm Cửa gỗ – Cửa đi của Công ty Cổ phần đầu tư và thương mại Pacific có địa ... Chi tiết

Lô sản phẩm Đá sa thạch màu đen xám và Đá sa thạch đỏ của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển xây dựng khoáng sản miền trung đạt Quy chuẩn QCVN 16:2014/BXD

Ngày 27/04/2017, Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng đã tiến hành trao Giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2014/BXD cho lô sản phẩm Đá sa thạch màu đen xám và Đá sa thạch đỏ của Công ty Cổ phần đầu tư ... Chi tiết

Lô sản phẩm Đá sa thạch Ấn Độ được nhập khẩu bởi Công ty Cổ phần đầu tư và thương mại quốc tế Huy Hoàng đạt Quy chuẩn QCVN 16:2014/BXD

Ngày 24/05/2017, Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng đã tiến hành trao Giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2014/BXD cho lô sản phẩm Đá sa thạch Ấn Độ màu vàng mặt nhám, kích thước 200x200x20 được nhập khẩu bởi Công ty ... Chi tiết

Chứng nhận Phụ gia tro bay hoạt tính dùng cho xi măng của Công ty TNHH MTV Chế biến chất thải công nghiệp Hà Tĩnh đạt Quy chuẩn QCVN 16:2014/BXD

Ngày 18/05/2017, Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng đã tiến hành trao Giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp Quy chuẩn QCVN 16:2014/BXD cho sản phẩm Phụ gia tro bay hoạt tính dùng cho xi măng của Công ty TNHH MTV Chế biến chất thải công nghiệp Hà Tĩnh ... Chi tiết

Thử nghiệm hệ thống mái tôn của dự án nhà máy sản xuất ôtô Thaco Mazda

Ngày 17/11/2017, Phòng Nghiên cứu Thí nghiệm Gió - Viện Chuyên ngành Kết cấu Công trình Xây dựng đã tiến hành thử nghiệm hệ thống mái tôn cho dự án “Nhà máy sản xuất ôtô Thaco Mazda”. Quy trình thử nghiệm được thực hiện theo tiêu chuẩn ASTM. Mẫu thử ... Chi tiết