Tin tức

THOẢ THUẬN HỢP TÁC GIỮA VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG (IBST) VÀ CÔNG TY CPXD COTECCONS

Chiều ngày 6 tháng 9 năm 2017, tại Viện KHCN Xây dựng, 81 Trần Cung, Hà Nội đã diễn ra lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG (IBST) và CÔNG TY CPXD COTECCONS. ... Chi tiết

Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng bổ nhiệm Trưởng phòng Kế hoạch kỹ thuật

Sáng ngày 30/8/2017, Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng đã tổ chức Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm ông Cao Duy Khôi giữ chức Trưởng phòng Kế hoạch kỹ thuật. Viện trưởng Nguyễn Đại Minh tới dự và trao quyết định cho ông Cao Duy Khôi ... Chi tiết

Hội nghị sơ kết công tác Công đoàn 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017

Vừa qua, Công đoàn Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. ... Chi tiết

Bổ nhiệm lại Giám đốc Trung tâm tư vấn xây dựng công nghiệp và hạ tầng

Sáng ngày 03/8/2017, Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm lại ông Ngô Hoàng Quân giữ chức Giám đốc Trung tâm tư vấn xây dựng công nghiệp và hạ tầng. Viện trưởng Nguyễn Đại Minh tới dự và ... Chi tiết

Bổ nhiệm Phó Giám đốc Phân Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng miền Trung

Xét nhu cầu công tác, tiêu chuẩn, năng lực, tín nhiệm của cán bộ và đề nghị của ông Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng đã ký quyết định số 887/QĐ-VKH ngày 04 tháng 7 năm 2017 về việc bổ ... Chi tiết

Hội nghị Đánh giá tình hình thực hiện Chiến lược Khoa học công nghệ ngành Xây dựng và Chương trình phối hợp giữa Bộ Xây dựng và Bộ Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2016 - 2020

Chiều ngày 18/7/2017, Viện KHCN Xây dựng vinh dự được chọn làm nơi diễn ra Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện chiến lược khoa học công nghệ ngành xây dựng và Chương trình phối hợp hoạt động giữa Bộ Xây dựng và Bộ Khoa học và Công nghệ ... Chi tiết