Quan trăc - Khảo sát môi trường

Quan trắc lún và quan trắc dịch chuyển ngang công trình Tổng kho khí hóa lỏng Vũng Tàu và Tổng kho khí hóa lỏng Gò Dầu

Ngày tạo : 14/07/2015

Trong tháng 6 năm 2013, Viện Chuyên ngành Địa kỹ thuật- Viện KHCN Xây dựng đã được Chi nhánh Tổng công ty khí Việt Nam- Công ty Cổ phần- Công ty chế biến khí Vũng Tàu tín nhiệm, ký hợp đồng làm Nhà thầu Quan trắc lún và quan trắc dịch chuyển ngang công trình Tổng kho khí hóa lỏng Vũng Tàu và Tổng kho khí hóa lỏng Gò Dầu.

Tổng kho khí hóa lỏng Vũng Tàu hiện có diện tích 16 ha, tại Khu công nghiệp Cái Mép, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Đây là một công trình quan trọng, nằm trong quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển nhóm 5 của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam giai đoạn 2020 -2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.


Ảnh: Tổng kho khí hóa lỏng Gò Dầu
Tổng kho Khí hóa lỏng Gò Dầu được xây dựng tại Khu công nghiệp Gò Dầu, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Với tổng vốn đầu tư lên đến 196 tỷ đồng, Tổng kho Khí hóa lỏng Gò Dầu được xem là tổng kho có sức chứa khí hóa lỏng lớn nhất tại các đơn vị kinh doanh khí hóa lỏng ở phía Nam với công suất kho lên tới 4.000 tấn. Tổng kho này mỗi năm sẽ cung cấp ra thị trường phía Nam khoảng 100.000 tấn khí hóa lỏng. Ngoài việc đáp ứng nhu cầu lưu trữ, cung cấp khí hóa lỏng  ra thị trường tiêu thụ, công trình Tổng kho Khí hóa lỏng Gò Dầu còn có một ý nghĩa hết sức quan trọng khác. Đó là một công trình có công nghệ kỹ thuật cao, lần đầu tiên được các doanh nghiệp trong nước thực hiện thiết kế và xây lắp thành công.

Các tin liên quan