Quan trăc - Khảo sát môi trường

Đo nối thủy chuẩn hạng II nhà nước và xác định tọa độ mốc chuẩn MC bằng công nghệ GPS

Ngày tạo : 12/07/2015

Theo hợp đồng số 145/2009 VKH đã ký với chủ đầu tư là Viện khoa học công nghệ và kinh tế xây dựng Hà Nội, Viện KHCN Xây dựng thực hiện việc đo nối thủy chuẩn hạng II nhà nước và xác định tọa độ mốc chuẩn MC bằng công nghệ GPS thuộc dự án đầu tư xây dựng 04 trạm đo lún bề mặt đất do thay đổi mực nước ngầm, tại các nhà máy nước Cáo Đỉnh, Nam Dư, Bắc Thăng Long – Vân Trì và trạm cấp nước sân bay Gia Lâm theo đề cương kỹ thuật đã được phê duyệt.

Dự án này được xếp vào loại dự án đầu tư xây dựng công trình nghiên cứu khoa học, thuộc nhóm C4. Trong đó, đối với các trạm chính trung tâm có diện tích (3m x 5m)=15m­­­2 /trạm gồm: 01 mốc chuẩn MC, 02 mốc đo lún bề mặt M1A và M1B, các mốc đo lún nền đất M ở những độ sâu khác nhau, các giếng đo áp lực nước lỗ rỗng U (piezometer); đối với trạm vệ tinh diện tích (1m x 2m)= 2m2, bao gồm: 01 mốc  chuẩn MC, 02 mốc đo lún bề mặt đất M1A và M1B. Theo kế hoạch công việc trên được thực hiện trong 2 tháng, bao gồm: đo nối thủy chuẩn hạng II Nhà nước dự kiến chia làm 3 mạng lưới thủy chuẩn và 8 điểm đo (02 điểm gốc và 02 điểm ở trạm cũ) để xác định tọa độ mốc chuẩn MC bằng công nghệ GPS.

Các tin liên quan