Quan trăc - Khảo sát môi trường

Quan trắc độ võng dầm, độ lún công trình Cung triển lãm quy hoạch Quốc gia

Ngày tạo : 12/07/2015

Thực hiện hợp đồng số 148/2009 VKH đã ký với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Nhà Quốc hội và Hội trường Ba Đình (mới), Viện KHCN Xây dựng tiến hành việc quan trắc độ võng dầm, độ lún công trình trên theo phương án đã được phê duyệt. Hợp đồng này do Trung tâm tư vấn trắc địa và xây dựng thực hiện.

Đây là nơi trưng bày và công bố các mô hình, các đồ án quy hoạch của thành phố Hà Nội và các thành phố khác trong cả nước khi cần thiết. Công trình được xây dựng trong khuôn viên Trung tâm Hội nghị Quốc gia tại xã Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội trên khu đất có diện tích khoảng 2,94 ha, diện tích xây dựng 4.225m2, gồm 3 tầng với tổng diện tích sàn 10.915m2; trong đó gồm sảnh trung tâm, khu trưng bày sa bàn, khu hành chính – sự nghiệp, các kho xưởng chế tác… Chủ đầu tư là Bộ Xây dựng với tổng mức vốn đầu tư khoảng 260.490 triệu đồng (nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước), dự kiến hoàn thành vào năm 2010. Thực hiện công việc trên, Viện KHCN Xây dựng tiến hành khảo sát, chọn 02 vị trí làm mốc chuẩn để quan trắc, khảo sát, khoan gắn 58 mốc lún vào tầng 1, dự kiến đo lún 15 chu kỳ; đánh dấu 12 điểm trên 4 dầm, tiến hành đo độ võng 3 lần… Theo kế hoạch công việc này được thực hiện trong 15 tháng.

Các tin liên quan