Quan trăc - Khảo sát môi trường

Quan trắc lún, đo nghiêng và quan trắc địa kỹ thuật công trình toà nhà Falcon Hà Đông

Ngày tạo : 13/07/2015

Toạ lạc tại 418 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội, công trình được xây dựng trên khu đất có tổng diện tích khoảng hơn 2800m2; do Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Falcon Hà Đông làm chủ đầu tư. Trung tâm tư vấn trắc địa và xây dựng - Viện KHCN Xây dựng được giao thực hiện việc quan trắc lún, đo nghiêng và quan trắc địa kỹ thuật dự án trên theo đề cương đã được phê duyệt.

Công trình cao khoảng 144m, gồm 04 tầng hầm, 05 tầng thương mại, 33 tầng căn hộ, 01 tầng penhouse, 02 tầng kỹ thuật, 01 tầng trệt (khu thương mại); tổng diện tích sàn xây dựng 54905,8m2 (gồm khu thương  mại, căn hộ và tầng kỹ thuật). Theo hợp đồng, Trung tâm tư vấn trắc địa và xây dựng thực hiện khối lượng công việc bao gồm: thiết lập mốc chuẩn, mốc quan trắc; quan trắc lún và đo nghiêng công trình; quan trắc địa kỹ thuật công trình; quan trắc lún và đo nghiêng các công trình lân cận...

Các tin liên quan