Quan trăc - Khảo sát môi trường

Quan trắc lún nhà ký túc xá số 1 và số 2, Trường đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Ngân hàng Công thương Việt Nam

Ngày tạo : 13/07/2015

Nhằm đánh giá hiện trạng về độ lún của công trình trong quá trình thi công, hoàn thiện và khai thác sử dụng thì công tác quan trắc độ lún bằng phương pháp trắc địa là rất quan trọng. Đáp ứng yêu cầu của chủ đầu tư là Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam, Trung tâm tư vấn trắc địa và xây dựng - Viện KHCN Xây dựng thực hiện việc quan trắc lún nhà ký túc xá số 1 và số 2 (11 tầng) công trình trên theo phương án kỹ thuật đã được phê duyệt.

Công trình được xây dựng xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, Hà Nội trên khu đất khoảng 10ha, bao gồm các hạng mục chính như: khu làm việc, giảng đường, ký túc xá, nhà khách, thư viện, nhà thi đấu đa năng, khu vui chơi giải trí văn hóa thể thao... được thiết kế hiện đại nhằm phục vụ tốt cho việc đào tạo, nghiên cứu khoa học, hội thảo của ngân hàng. Theo kế hoạch, khối lượng công việc thực hiện bao gồm: xây dựng 03 mốc chuẩn đo lún khoan sâu ký hiệu là R1, R2 và R3; đo lún 10 chu kỳ cho 32 mốc đo lún gắn ở 2 khối nhà ký túc xá 11 tầng, theo phương pháp đo lún hạng II, địa hình cấp 3. Dự kiến, công việc sẽ thực hiện trong 1 năm.

Các tin liên quan