Quan trăc - Khảo sát môi trường

Viện Chuyên ngành Địa kỹ thuật quan trắc lún công trình Trụ sở làm việc VCB Nha Trang tại 17 Quang Trung, thành phố Nha Trang

Ngày tạo : 14/07/2015

Với năng lực và kinh nghiệm của mình, trong tháng 3 năm 2013, Viện Chuyên ngành Địa kỹ thuật- Viện KHCN Xây dựng đã được Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam- chi nhánh Nha Trang, lựa chọn làm đơn vị quan trắc lún công trình Trụ sở làm việc VCB Nha Trang tại số 17 phố Quang Trung - thành phố Nha Trang - tỉnh Khánh Hòa.


Ảnh: Phố Quang Trung- thành phố Nha Trang

Hợp đồng đã ký kết có mã số: 19/2013-VKH

Các tin liên quan