Quan trăc - Khảo sát môi trường

Đo độ lún, độ nghiêng một số hạng mục và đo chuyển dịch ngang một số tuyến đập của hồ Bùn đỏ thuộc dự án Tổ hợp bauxit – nhôm Lâm Đồng

Ngày tạo : 13/07/2015

Dự án được xây dựng tại huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng do Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam làm chủ đầu tư. Nhằm đảm bảo cho quá trình xây dựng và khai thác, Viện KHCN Xây dựng được giao thực hiện việc đo độ lún các hạng mục công trình chính, đo độ nghiêng một số hạng mục công trình có chiều cao lớn và đo chuyển dịch ngang một số tuyến đập của hồ Bùn đỏ thuộc dự án Tổ hợp trên theo đúng phương án kỹ thuật và các quy định hiện hành của pháp luật có liên quan.

Dự án bao gồm: khu vực khai thác mỏ - tuyển quặng là công trình khai thác quặng lộ thiên có tổng diện tích 1.712ha với công suất thiết kế 4.318.000 tấn/năm quặng bauxit nguyên khai; khu mỏ nguyên liệu là công trình tuyển quặng, làm giàu quặng với công suất thiết kế 1.600.950 tấn/năm quặng tinh khô; khu vực mặt bằng xây dựng nhà máy alumin có diện tích xây dựng khoảng 78 ha với công suất thiết kế 650.000 tấn/năm và các hạng mục phụ trợ khác.

Đơn vị thi công thực hiện công việc trên với khối lượng bao gồm: khoan tạo lỗ phục vụ thi công xây dựng mốc chuẩn đo lún (04 mốc sâu 25m); lắp đặt mốc chuẩn đo lún (04 mốc sâu 25m); đo quan trắc độ lún công trình (222 mốc đo 04 chu kỳ) theo phương án kỹ thuật được duyệt; đo dịch chuyển ngang đập hồ bùn đỏ (04 điểm đo 04 chu kỳ); thực hiện việc đo nghiêng 16 điểm, 04 lần đo. Theo kế hoạch, công việc này sẽ hoàn thành trong 1 năm.

Các tin liên quan