Quan trăc - Khảo sát môi trường

Quan trắc, khảo sát hiện trạng công trình Nhà máy nước Thủ Đức và trạm bơm Hóa An

Ngày tạo : 13/07/2015

Thực hiện hợp đồng số 97/2009 đã ký với Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn - Nhà máy nước Thủ Đức, Phân Viện KHCN Xây dựng miền Nam tiến hành quan trắc, khảo sát hiện trạng công trình trên theo đề cương đã được phê duyệt.

Cụm công trình Nhà máy nước Thủ Đức và Trạm bơm nước thô Hóa An được xây dựng và đưa vào vận hành từ năm 1966, có nhiệm vụ cấp nước sạch cho thành phố Hồ Chí Minh với công suất 800000m3/ngày đêm. Qua thời gian sử dụng, một số hạng mục của nhà máy nước Thủ Đức như nhà chứa clor, kho hóa chất, hầm thông gió có dấu hiệu xuống cấp, bê tông bị nứt, thấm; cốt thép bị rỉ... nhà đặt máy bơm, nhà clor của Trạm bơm nước thô Hóa An cũng có dấu hiệu hư hỏng, một số cấu kiện dầm bê tông bị nứt, cốt thép có dấu hiệu bị ăn mòn… Do đó việc khảo sát đánh giá hiện trạng cụm công trình trên để có biện pháp xử lý là hết sức cần thiết. Đáp ứng yêu cầu này, Phân Viện KHCN Xây dựng miền Nam tiến hành một số công việc như: thu thập tài liệu, xác định vùng ăn mòn và mức độ ăn mòn cốt thép, quan trắc lún và nghiêng của công trình tại thời điểm hiện tại và theo thời gian… Theo kế hoạch, công việc này được thực hiện trong 5 tháng.

Các tin liên quan