Quan trăc - Khảo sát môi trường

Lắp đặt và quan trắc địa kỹ thuật công trình Sài Gòn Residence tại Tp. Hồ Chí Minh

Ngày tạo : 13/07/2015

Thực hiện hợp đồng số 53/2009 PVMN đã ký với chủ đầu tư là Công ty liên doanh trung tâm thương mại và căn hộ Sài Gòn, Phân Viện KHCN Xây dựng miền Nam tiến hành việc lắp đặt và quan trắc địa kỹ thuật công trình Sài Gòn Residence tuân thủ các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước.

Công trình được khởi công xây vào tháng 4/2008 tại 11D Thi Sách, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh gồm 1 tầng hầm và 12 tầng nổi. Theo hợp đồng, Phân Viện KHCN Xây dựng miền Nam thực hiện công việc bao gồm: đo chuyển dịch ngang, đo áp lực nước, đo nghiêng công trình lân cận, đo lún bề mặt, quan trắc. Dự kiến công việc này được thực hiện trong khoảng 3 tháng.

Các tin liên quan