Thi công xây dựng

Thiết kế, cung ứng vật tư và thi công cáp dự ứng lực dự án tiệc cưới Tân An tại Hải Phòng

Ngày tạo : 11/08/2023

Chủ Đầu tư: Công ty TNHH Du lịch Thương mại Tân An

Dự án: Trung tâm tổ chức sự kiện TÂN AN PALACE

Địa điểm: 22 Hồng Bàng, Quận Hồng Bàng, Thành Phố Hải Phòng

Qui mô dự án: 1 tầng hầm 04 tầng nổi. Tổng diện tích sàn dự ứng lực 5.000m2, hệ dầm dự ứng lực vượt nhịp 26m

Nhà thầu dự ứng lực: Trung tâm tư vấn thiết bị và xây dựng-CECC

 

Đáp ứng được yêu cầu của Chủ đầu tư yêu cầu không gian vượt nhịp lớn cho việc tổ chức sự kiện, tiến độ thi công đảm bảo đưa vào vận hành sớm và đảm bảo hiệu quả về kinh tế, Trung tâm tư vấn thiết bị và xây dựng với đội ngũ nhân sự chuyên sâu cho công tác Thiết kế và thi công dự ứng lực đã được Chủ đầu tư tin tưởng và lựa chọn làm Đơn vị thiết kế, cung cấp vật tư và thi công cho công tác dự ứng lực của Dự án.

 

 

 

Các tin liên quan