Thi công xây dựng

Thi công sàn ứng lực trước giai đoạn 2 dự án Trung tâm thương mại Hồng Kông - Chung cư Hanaka Từ Sơn

Ngày tạo : 14/10/2018

Sau khi hoàn thành hạng mục thi công sàn ứng lực trước giai đoạn 1 thuộc Dự án “Trung tâm thương mại Hồng Kông - Chung cư Hanaka Từ Sơn”, Trung tâm Tư vấn Thiết bị và Xây dựng – Viện KHCN Xây dựng tiếp tục được Chủ đầu tư tin tưởng giao cho thi công sàn ứng lực trước giai đoạn 2.

Trung tâm tư vấn thiết bị và Xây dựng thực hiện công tác cung cấp và thi công sàn dự ứng lực với giá trị hợp đồng là 1,6 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào tháng 10 năm 2018.

 

Các tin liên quan