Thi công xây dựng

Quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa thế giới đô thị cổ Hội An

Ngày tạo : 14/07/2015

Trung tâm đô Thị cổ Hội An cách thành phố Đà Nẵng khoảng 25km về hướng Đông Nam, nằm trên hạ lưu bờ Bắc sông Thu Bồn và chỉ cách biển Đông 5km. Lịch sử thương cảng Hội An có thể bắt nguồn từ thời kỳ Sa Huỳnh muộn (từ năm 2000 trước công nguyên đến năm 200 sau công nguyên). Qua quá trình hình thành và phát triển, Hội An đã trở thành một trong những trung tâm thương mại quan trọng của cả nước và trong khu vực và cũng là một điểm tụ cư của nhiều dân di cư.

Từ những năm cuối thập niên 80 khi Hội An đón nhận lượng khách du lịch đáng kể mang lại nhiều sự đổi thay về kinh tế -xã hội và cả diện mạo đô thị. Nhưng thực trạng lúc bấy giờ, hầu hết các di tích trong Khu phố cổ Hội An đều bị xuống cấp nghiêm trọng và có nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào, đặc biệt là sự thiếu hẳn một nguồn lực đảm bảo để bảo tồn một cách hiệu quả. Dự án Tổng thể đầu tư Bảo tồn và khai thác di tích đô thị cổ Hội An, thị xã Hội An - Quảng Nam Đà Nẵng giai đoạn 1997-2005 được phê duyệt theo Quyết định số 240/CP ngày 14/4/1997 của Thủ tướng Chính phủ (gọi tắt là Dự án 240). Dự án 240 ra đời có ý nghĩa vô cùng to lớn, được ví như là một sự hồi sinh mới cho khu di sản này, đồng thời đã kêu gọi được nhiều dự án ngoài dự án 240 vào việc bảo tồn đô thị cổ Hội An


Quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa thế giới Đô thị cổ Hội An gắn với phát triển thành phố Hội An và du lịch giai đoạn 2012- 2025, thành phố Hội An - tỉnh Quảng Nam do Phân Viện KHCN Xây dựng miền Trung thực hiện là sự kế thừa và nối tiếp dự án 240. Quy hoạch tổng thể này vừa có tính bổ sung, hoàn chỉnh vừa xác định một quy mô mới - tổng thể với những nhiệm vụ lớn hơn, tính chất khác hơn so với dự án cũ.
Đây là một quy hoạch đặc biệt, không giống với quy hoạch xây, mà hàm chứa các thông tin tổng hợp về nhiều mặt: Bảo tồn di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, lồng ghép công tác phát huy giá trị di sản văn hóa với quy hoạch du lịch, lồng ghép bảo tồn di sản với công tác quy hoạch chung xây dựng thành phố Hội An và vùng lân cận; bảo tồn môi trường cảnh quan vốn có, nâng cao và phát huy yếu tố cộng đồng trong công cuộc bảo tồn di sản, giáo dục người dân ý thức bảo tồn di sản cộng đồng... Theo kế hoạch, dự án được thực hiện trong 10 năm.


Các tin liên quan