Thi công xây dựng

Thi công dầm sàn dự ứng lực công trình: Nhà máy Honda - Xây dựng Canteen 1

Ngày tạo : 04/04/2024

Trung tâm tư vấn thiết bị và xây dựng – Viện KHCN Xây dựng thực hiện việc thi công dầm sàn dự ứng lực công trình: Nhà máy Honda - Xây dựng Canteen 1 tại Phúc Thắng - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc.

 

 

 

Các tin liên quan