Thi công xây dựng

Thi công sàn ứng lực trước dự án “Ryobi Myanmar distribution service DC project” tại Myanmar

Ngày tạo : 29/10/2017

Phòng Công nghệ ứng suất trước - Trung tâm Tư vấn Thiết bị và xây dựng thương thảo và ký thành công hợp đồng thi công sàn ứng lực trước dự án “Ryobi Myanmar distribution service DC project” tại Myanmar với tổng giá trị hợp đồng là 762.000 USD.

Dự án Ryobi Myanmar distribution service DC project có tổng diện tích sàn 36.695 m2; diện tích xây dựng 17.748 m2, được xây dựng tại Khu công nghiệp Thilawa, cách thành phố Yangon 20km về phía Đông Nam. Với sự tin tưởng dành cho Trung tâm tư vấn thiết bị và xây dựng - Viện KHCN Xây dựng, tập đoàn FUJITA đã chỉ địnhTrung tâm Tư vấn thiết bị và Xây dựng là nhà thầu Thiết kế, cung cấp vật tư và thi công sàn dự ứng lực cho Dự án. Hệ dầm, sàn dự ứng lực đáp ứng một số các yêu cầu đặc biệt từ Chủ đầu tư: Hoạt tải sử dụng cho hệ sàn nhịp 11x10,5m là 2,5/m2; khu Passway có hệ dầm dự ứng lực vượt nhịp 13m chịu hoạt tải 2,5T/m2.

Các tin liên quan