Thi công xây dựng

Cung cấp vật tư và thi công cáp dự ứng lực dự án “Trung tâm thương mại - pandora centre” tại thành phố Hải Phòng

Ngày tạo : 27/05/2024

Trung tâm Tư vấn thiết bị và xây dựng (CECC) với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tư vấn thiết kế và thi công dự ứng lực, đã từng tham gia Thiết kế và thi công nhiều Dự án với hệ kết cấu vượt nhịp lớn nên đã được Chủ đầu tư tín nhiệm, tin tưởng lựa chọn làm Đơn vị Thiết kế, cung cấp vật tư và thi công hạng mục “Cáp dự ứng lực” cho Dự án “Trung tâm thương mại - pandora centre” tại thành phố Hải Phòng.

Chủ Đầu tư: Công ty TNHH Xây dựng và vận tải Việt Xô

Dự án: Trung tâm thương mại – Pandora Centre

Địa điểm: Lô TM8 - Khu đô thị Hồ Sen Cầu Rào II – phường Kênh Dương – quận Lê Chân – thành phố Hải Phòng.

Qui mô dự án: 1 tầng hầm và 9 tầng nổi. Tổng diện tích sàn dự ứng lực 18.300 m2, hệ dầm dự ứng lực vượt nhịp lớn 32m.

Nhà thầu dự ứng lực: Trung tâm tư vấn Thiết bị và Xây dựng - CECC

Dự án gồm 1 tầng hầm, 9 tầng nổi, tổng diện tích sàn 20.000m2, chiều cao công trình 57.9m, chiều cao thông thủy giữa các tầng lớn nhất 12m. Giải pháp kết cấu công trình sử dụng hệ dầm, sàn dự ứng lực trước căng sau có bám dính. Đây là Dự án có giải pháp kết cấu phức tạp, hệ dầm dự ứng lực vượt nhịp 32m có tiết diện lớn 1500x1600mm bố trí trên trên các tầng có chiều cao thông thủy 12m. Việc đưa ra giải pháp thiết kế phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, phù hợp với thi công thực tế, hiệu quả kinh tế và đáp ứng tiến độ thi công do Chủ Đầu tư đưa ra là vấn đề cần được giải quyết. 

Trung tâm Tư vấn thiết bị và xây dựng (CECC) với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tư vấn thiết kế và thi công dự ứng lực, đã từng tham gia Thiết kế và thi công nhiều Dự án với hệ kết cấu vượt nhịp lớn nên đã được Chủ đầu tư tín nhiệm, tin tưởng lựa chọn làm Đơn vị Thiết kế, cung cấp vật tư và thi công hạng mục “Cáp dự ứng lực” cho Dự án “Trung tâm thương mại - pandora centre” tại thành phố Hải Phòng.

 

 

Các tin liên quan