Quan trăc - Khảo sát môi trường

Quan trắc lún đo lún tòa nhà chung cư cao tầng CT1- CT2 khu nhà ở và công trình công cộng tại Cầu Giấy, Hà Nội

Ngày tạo : 13/07/2015

Theo hợp đồng số 3/2010 TTTĐ đã ký với chủ đầu tư là Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà Constrexim, Viện KHCN Xây dựng thực hiện việc quan trắc lún tòa nhà chung cư cao tầng CT1-CT2 khu nhà ở và công trình công cộng tại Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội theo đề cương đã được phê duyệt.

Tòa nhà cao 27 tầng nổi và 02 tầng hầm. Khi xây dựng, công trình rất dễ xảy ra hiện tượng lún ảnh hưởng đến chất lượng, độ an toàn và tuổi thọ, do đó cần thiết phải thực hiện công tác quan trắc độ lún nhằm phát hiện sớm những biến cố để có biện pháp xử lý. Đáp ứng yêu cầu, Viện KHCN Xây dựng thực hiện công việc trên bao gồm: đối với công trình chính CT1 - CT2 thiết lập 31 mốc đo lún và 03 mốc chuẩn chôn sâu vào lớp sỏi cuội 01m (dự kiến sâu 50m); đối với các công trình lân cận bố trí 27 mốc đo lún và dùng 03 mốc chuẩn ở công trình chính để quan trắc... Theo kế hoạch, công việc trên được thực hiện trong 2 năm.

Các tin liên quan