Tin tức mới
Thư mời tham gia dự án “Đánh giá năng lực và độ tin cậy của kết quả thử nghiệm cường độ chịu nén của bê tông”
Thư mời tham gia dự án “Đánh giá năng lực và độ tin cậy của kết quả thử nghiệm cường độ chịu nén của bê tông”

Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng được Bộ Xây dựng giao nhiệm vụ thực hiện dự án “Đánh giá năng lực và độ tin cậy của kết quả thử

Chi tiết

Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng
Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng

Qua hơn hai mươi năm hìn chất lượng, góp phần kiểm soát chất lượng sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng, kiểm soát môi trường xây dựng và phục vụ

Chi tiết

THOẢ THUẬN HỢP TÁC GIỮA VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG (IBST) VÀ CÔNG TY CPXD COTECCONS
THOẢ THUẬN HỢP TÁC GIỮA VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG (IBST) VÀ CÔNG TY CPXD COTECCONS

Chiều ngày 6 tháng 9 năm 2017, tại Viện KHCN Xây dựng, 81 Trần Cung, Hà Nội đã diễn ra lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa VIỆN KHOA HỌC

Chi tiết