Tin tức nổi bật

Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống kinh thành Huế hạng mục: tu bổ, tôn tạo thượng thành và eo bầu Nam Thắng

Kinh thành Huế tọa lạc bên bờ Bắc sông Hương, xoay mặt về hướng Đông, chiếm diện tích mặt bằng 520 ha thuộc địa bàn 7 phường: Thuận Hòa, Thuận Thành, Thuận Lộc, Tây Lộc, Phú Thuận, Phú Bình, Phú Hòa của thành phố Huế. Mặt Nam là mặt chính của Kinh thành xoay mặt về song Hương được giới hạn từ Đông Thái đài đến Nam Minh Đài. Khu vực Nam Thắng đài nằm giữa cửa Quảng Đức và cửa Chánh Nam chiếm diện tích 13,408 ha, có tổng chiều dài phần thượng thành là 268m, chiều rộng trung bình 21m. Đây là một hạng mục công trình quan trọng nằm trong tổng thể kiến trúc Kinh thành Huế.

Tin tức mới
Chức năng nhiệm vụ

Viện Khoa học công nghệ xây dựng - Bộ Xây dựng là cơ quan nghiên cứu, phục vụ quản lý nhà nước và tư vấn hàng đầu của ngành Xây dựng.

Chi tiết