Tin tức mới
Hội đồng bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của nghiên cứu sinh Lê Văn Quang
Hội đồng bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của nghiên cứu sinh Lê Văn Quang

Ngày 30/11/2019, tại Viện Khoa học công nghệ xây dựng, Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Viện do PGS.TS. Cao Duy Tiến làm Chủ tịch theo Quyết

Chi tiết

Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động năm 2019
Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động năm 2019

Sáng ngày 29/11/2019, Phân Viện Khoa học công nghệ xây dựng Miền Trung phối hợp với Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế tổ chức lớp Huấn luyện an toàn, vệ

Chi tiết

Thông tư quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình
Thông tư quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng; Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 03/2019/TT-BXD ngày 30

Chi tiết

Thông tư quy định về giám sát, quản lý chất lượng các công trình được đầu tư xây dựng theo hình thức đối tác công tư
Thông tư quy định về giám sát, quản lý chất lượng các công trình được đầu tư xây dựng theo hình thức đối tác công tư

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng; Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 08/2019/TT-BXD ngày 11

Chi tiết

Thông tư quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng
Thông tư quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng; Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư quy định chi

Chi tiết