Tin tức mới
Thử nghiệm xác định khả năng chịu lửa của mẫu kính chống cháy
Thử nghiệm xác định khả năng chịu lửa của mẫu kính chống cháy

Ngày 15/9/2020, Phòng Thí nghiệm Phòng chống cháy (LAS - XD 416) - Viện Chuyên ngành Kết cấu Công trình Xây dựng - Viện KHCN Xây dựng đã tiến hành

Chi tiết

Thử nghiệm xác định khả năng chịu lửa của mẫu màn ngăn cháy
Thử nghiệm xác định khả năng chịu lửa của mẫu màn ngăn cháy

Ngày 18/11/2020, Phòng Thí nghiệm Phòng chống cháy (LAS - XD 416) - Viện Chuyên ngành Kết cấu Công trình Xây dựng - Viện KHCN Xây dựng đã tiến hành

Chi tiết

Thử nghiệm xác định khả năng chịu lửa của mẫu vách panel chống cháy
Thử nghiệm xác định khả năng chịu lửa của mẫu vách panel chống cháy

Ngày 22/9/2020, Phòng Thí nghiệm Phòng chống cháy (LAS - XD 416) - Viện Chuyên ngành Kết cấu Công trình Xây dựng - Viện KHCN Xây dựng đã tiến hành

Chi tiết

Thử nghiệm xác định khả năng chịu lửa của mẫu cửa thép chống cháy
Thử nghiệm xác định khả năng chịu lửa của mẫu cửa thép chống cháy

Ngày 12/10/2020, Phòng Thí nghiệm Phòng chống cháy (LAS - XD 416) - Viện Chuyên ngành Kết cấu Công trình Xây dựng - Viện KHCN Xây dựng đã tiến hành

Chi tiết

Thông tư ban hành định mức xây dựng
Thông tư ban hành định mức xây dựng

Xét đề nghị của Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng và Cục trưởng Cục Kinh tế xây dựng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số: 16/VBHN-BXD

Chi tiết