Tin tức mới
Công bố và trao quyết định bổ nhiệm lại Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn thiết kế và xây dựng
Công bố và trao quyết định bổ nhiệm lại Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn thiết kế và xây dựng

Ngày 24/5/2021, tại Hà Nội, Phó Viện trưởng phụ trách Nguyễn Hồng Hải chủ trì Hội nghị công bố và trao quyết định bổ nhiệm lại Phó Giám đốc Trung

Chi tiết

Công bố và trao quyết định bổ nhiệm lại Phó trưởng phòng Kế hoạch kỹ thuật
Công bố và trao quyết định bổ nhiệm lại Phó trưởng phòng Kế hoạch kỹ thuật

Ngày 24/5/2021, tại Hà Nội, Phó Viện trưởng phụ trách Nguyễn Hồng Hải chủ trì Hội nghị công bố và trao quyết định bổ nhiệm lại Phó trưởng phòng Kế

Chi tiết

Công bố và trao quyết định bổ nhiệm lại Phó Giám đốc Viện chuyên ngành Địa kỹ thuật
Công bố và trao quyết định bổ nhiệm lại Phó Giám đốc Viện chuyên ngành Địa kỹ thuật

Ngày 12/5/2021, tại Hà Nội, Phó Viện trưởng phụ trách Nguyễn Hồng Hải chủ trì Hội nghị công bố và trao quyết định bổ nhiệm lại Phó Giám đốc Viện

Chi tiết

Hội nghị cán bộ công nhân viên chức lao động năm 2021
Hội nghị cán bộ công nhân viên chức lao động năm 2021

Ngày 28/4/2021, Viện Khoa học công nghệ xây dựng tổ chức Hội nghị cán bộ công nhân viên chức lao động năm 2021. Hội nghị nhằm kiểm điểm, đánh giá

Chi tiết

Ban hành và công bố tiêu chuẩn cơ sở: TCCS 91/2021/IBST và TCCS 92/2021/IBST
Ban hành và công bố tiêu chuẩn cơ sở: TCCS 91/2021/IBST và TCCS 92/2021/IBST

Viện Khoa học công nghệ xây dựng ban hành và công bố 02 tiêu chuẩn cơ sở: 1) TCCS 91/2021/IBST: Cọc Small NS Eco-pile - Tiêu chuẩn thiết kế 2) TCCS 92/2021/IBST: Cọc

Chi tiết