Thẩm tra thiết kế - dự toán

Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán dự án Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông TÔGI

Ngày tạo : 13/07/2015

Dự án đã được quy hoạch chi tiết 1/500 trong khu Dịch vụ tổng hợp 1, thuộc Khu công nghệ cao Hoà Lạc trên diện tích 9,7447 ha do Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Bất động sản TÔGI làm chủ đầu tư. Trung tâm Tư vấn Thiết kế & Xây dựng – Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng thực hiện việc thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán dự án trên theo hồ sơ đã được chủ đầu tư phê duyệt.

Trong tương lai Trường trung học TÔGI sẽ có môi trường giáo dục, học tập, rèn luyện thể chất toàn diện, hiện đại, chuyên toán và ngoại ngữ, phù hợp với định hướng phát triển của Khu Công nghệ cao Hòa Lạc. Dự án được chia thành 3 giai đoạn: Giai đoạn 1 - Xây dựng hạ tầng kỹ thuật và Trường trung học phổ thông 27 lớp học với tổng diện tích sàn xây dựng 24.467 m2; Giai đoạn 2 - Xây dựng trường trung học cơ sở 12 lớp học; Giai đoạn 3 - Xây dựng trường quốc tế 21 lớp học...

Các tin liên quan