Thẩm tra thiết kế - dự toán

Thẩm tra hồ sơ thiết kế cơ sở dự án Nhà máy sản xuất hạt nhựa Polyprolytene Phú Mỹ

Ngày tạo : 10/01/2019

Đáp ứng yêu cầu của chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Sản xuất Nhựa Phú Mỹ, Viện Khoa học công nghệ xây dựng thực hiện việc thẩm tra hồ sơ thiết kế cơ sở dự án Nhà máy sản xuất hạt nhựa Polyprolytene Phú Mỹ tại Tân Thành, Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu.

Nhà máy được xây dựng gồm Phân xưởng sản xuất propylene (PDH) từ Propane Dehydrogenation; Phân xưởng sản xuất polypropylene (PP) từ PDH; Các hệ thống phụ trợ, tiện ích, công trình hỗ trợ. Công suất nhà máy: 300.000 tấn polypropylene (công trình cấp I, dự án nhóm A) với tổng mức đầu tư 682 triệu USD. Công trình có tổng diện tích 16 ha, nằm trong khu công nghiệp Cái Mép, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Mục đích kinh doanh nhà máy là hạt nhựa Polypropylene (PP) tại Việt Nam và xuất khẩu sang khu vực Đông Nam Á. 

Các tin liên quan