Thẩm tra thiết kế - dự toán

Tư vấn thẩm tra hồ sơ thiết kế BVTC và tư vấn giám sát thi công xử lý nền nhà máy chính Dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2

Ngày tạo : 14/07/2015

Trong tháng 3 năm 2013, Viện Chuyên ngành Địa kỹ thuật- Viện KHCN Xây dựng đã ký kết với Công ty Cổ phần Tư vấn dự án Điện lực dầu khí (PCC) một hợp đồng lớn với nội dung: Tư vấn thẩm tra hồ sơ thiết kế BVTC và tư vấn giám sát thi công xử lý nền nhà máy chính Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2.


Các tin liên quan