Thẩm tra thiết kế - dự toán

Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán dự án nhà làm việc kiêm kho ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Hòa Bình

Ngày tạo : 15/11/2020

Được sự tín nhiệm của chủ đầu tư là Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Trung tâm tư vấn thiết kế công nghiệp và hạ tầng - Viện KHCN Xây dựng thực hiện việc tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán dự án nhà làm việc kiêm kho ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Hòa Bình theo hồ sơ đã được phê duyệt.

Dự án nhà làm việc kiêm kho ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Hòa Bình được lập trên khu đất tại xã Dân Chủ và xã Sủ Ngòi, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình với tổng diện tích xây dựng 1.262,6m2. Các công trình thuộc dự án gồm: công trình nhà làm việc kiêm kho cao 05 tầng và 01 tầng hầm (không bao gồm tum thang kỹ thuật) với tổng diện tích sàn 3.596m2, chiều cao công trình 27,5m; Công trình nhà lưu trú và công an bảo vệ cao 03 tầng (không bao gồm tum thang kỹ thuật); Nhà để xe trung chuyển cao 01 tầng; Các hạng mục công trình phụ trợ cao 01 tầng.

Dự án với tổng mức đầu tư 85 tỷ đồng từ nguồn vốn Nhà nước ngoài Ngân sách.

Các tin liên quan