Thẩm tra thiết kế - dự toán

Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán công trình Trụ sở làm việc cục thuế Kiên Giang

Ngày tạo : 13/07/2015

Đáp ứng yêu cầu của chủ đầu tư là Cục Thuế Tỉnh Kiên Giang, Viện KHCN Xây dựng thực hiện việc thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình: “Trụ sở làm việc Cục Thuế Kiên Giang” tại Tp. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang theo hợp đồng số 232/2009VKH đã ký ngày 14/12/2009.

Công trình được xây dựng trên khuôn viên rộng 6292m2, diện tích xây dựng là 1.810m2, có 4 mặt tiếp giáp nối đường nội bộ trong khu, bao gồm: khối nhà chính 7 tầng được đặt ở giữa trung tâm, khối đế là khu công vụ 2 tầng ở phía Bắc, khối hội trường ở phía Nam tạo ra tính bề thế cho tòa nhà, và các hạng mục phụ trợ khác. Đây là công trình cấp II với thời gian sử dụng trên 70 năm, dự kiến sẽ được hoàn thành vào năm 2012. Theo kế hoach, công việc trên được thực hiện trong 45 ngày.

Các tin liên quan