Thẩm tra thiết kế - dự toán

Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán cho công trình Trụ sở hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh Thanh Hóa

Ngày tạo : 13/07/2015

Thực hiện hợp đồng số 30/2010 đã ký với Ban quản lý các dự án công trình - Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa, Viện KHCN Xây dựng tiến hành việc thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán cho công trình Trụ sở hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh Thanh Hóa đảm bảo tuân thủ các văn bản hiện hành của Nhà nước.

Công trình được xây dựng tại xã Đông Hương – Thanh Hóa trên diện tích khu đất rộng 3000m2, gồm 9 tầng với tổng diện tích sàn xây dựng là 13.500m2, được sử dụng làm trụ sở làm việc cho các đơn vị sự nghiệp tỉnh Thanh Hóa. Chủ đầu tư là Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa, dự kiến công trình sẽ được hoàn thành vào cuối năm 2011. Theo kế hoạch, công việc trên được thực hiện trong 1 tháng.

Các tin liên quan