Thẩm tra thiết kế - dự toán

Thẩm tra dự án “Cải tạo và mở rộng nhà điều hành sản xuất Tổng công ty điện lực Miền Trung”

Ngày tạo : 13/07/2015

Được sự tín nhiệm của chủ đầu tư là Tổng công ty điện lực Miền trung, Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng (IBST) được mời thẩm tra dự án “Cải tạo và mở rộng nhà điều hành sản xuất Tổng công ty điện lực Miền Trung”.

Công trình được xây dựng trên tổng diện tích khu đất 4.045m2, diện tích xây dựng 1.100m2 (chưa kể phần diện tích cải tạo) tại 393 Trưng Nữ Vương, Phường Hòa Thuận Đông, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng với chức năng sử dụng làm cao ốc văn phòng, nơi làm việc của CBCNV, phục vụ công tác quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty Điện lực miền Trung. Khi hoàn thiện công trình sẽ góp phần nâng cao điều kiện cơ sở hạ tầng phục vụ cho hoạt động của Tổng Công ty, đồng thời làm đẹp thêm cho Thành Phố Đà Nẵng.

Các tin liên quan