Thẩm tra thiết kế - dự toán

Hoàn thành việc thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán công trình trụ sở làm việc cục thuế tỉnh Yên Bái

Ngày tạo : 12/07/2015

Thực hiện hợp đồng số 67/2009 VKH đã ký với cục thuế tỉnh Yên Bái, Viện KHCN Xây dựng đã hoàn thành việc thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán công trình trụ sở làm việc cục thuế tỉnh Yên Bái. Công trình được xây dựng nhằm phục vụ cho hoạt động quản lý điều hành chỉ đạo của cục thuế Yên Bái và đáp ứng nhu cầu phát triển nhân sự ngành đến năm 2020.

Dự án được xây dựng tại tổ 48 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái trên diện tích 11.047m2, gồm có khối nhà chính 9 tầng được đặt ở phía đông nam của khu đất và các khối phụ trợ khác như nhà thường trực, nhà để xe, khu công vụ, sân tập thể thao. Theo hợp đồng, Viện KHCN Xây dựng đã thực hiện khối lượng công việc bao gồm: đánh giá sự phù hợp giữa thiết kế cơ sở đã được phê duyệt và thiết kế bản vẽ thi công được lập; sự tuân thủ các tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng; sự phù hợp giữa khối lượng tổng bản vẽ thiết kế và khối lượng dự toán… Dự kiến công trình được hoàn thành và đưa vào sử dụng vào tháng 6/2010.

Các tin liên quan