Quan trăc - Khảo sát môi trường

Quan trắc lún và quan trắc địa kỹ thuật công trình kho cảng Thị Vải, kho chứa condensate Nam Côn Sơn, Trạm nạp LPG Thị Vải, khu đất 16ha

Ngày tạo : 13/07/2015

Nhằm đánh giá tính ổn định của công trình thì việc quan trắc theo dõi độ lún là rất cần thiết. Đáp ứng yêu cầu của chủ đầu tư, Viện KHCN Xây dựng thực hiện việc quan trắc lún và quan trắc địa kỹ thuật công trình kho cảng Thị Vải, kho chứa condensate Nam Côn Sơn, trạm nạp LPG Thị Vải, khu đất 16ha theo đề cương đã được phê duyệt.

Công ty chế biến khí Vũng Tàu hiện đang quản lý quy hoạch và vận hành các công trình xây dựng trên khu đất 41 ha thuộc cụm công trình Kho cảng Thị Vải tại khu công nghiệp Cái Mép, xã Tân Phước, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, bao gồm: công trình kho cảng Thị Vải, kho chứa Condensate Nam Côn Sơn, trạm nạp LPG, khu đất 16ha. Thực hiện công việc trên, Viện KHCN Xây dựng tiến hành quan trắc lún 523 mốc (trong đó: công trình kho cảng Thị Vải: 273 mốc, kho chứa condensate Nam Côn Sơn: 44 mốc, tuyến ống công nghệ đã xử lý lún: 114 mốc, trạm nạp LPG Thị Vải: 68 mốc và nền khu đất 16 ha: 24 mốc), quan trắc chuyển dịch ngang công trình kho cảng Thị Vải 14 mốc. Dự kiến công việc này được thực hiện trong 2 năm.

Các tin liên quan