Quan trăc - Khảo sát môi trường

Quan trắc lún, nghiêng công trình tòa nhà cao cấp Westa và các công trình liền kề tại khu đô thị Mỗ Lao

Ngày tạo : 13/07/2015

Theo hợp đồng số 10/2009 TTTĐ đã ký với Công ty cổ phần cơ khí xây dựng số 18, Trung tâm tư vấn trắc địa và xây dựng – Viện KHCN Xây dựng thực hiện việc quan trắc lún, nghiêng công trình tòa nhà cao cấp Westa và các công trình liền kề tại khu đô thị Mỗ Lao nhằm phòng ngừa các sự cố có thể xảy ra trong giai đoạn thi công, hoàn thiện và đưa vào sử dụng.

Tòa nhà được xây dựng tại khu đô thị mới Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội với quy mô 27 tầng nổi và 3 tầng chìm. Theo hợp đồng, Viện KHCN Xây dựng thực hiện khối lượng công việc bao gồm: đối với tòa nhà cao cấp Westa gắn 32 mốc, khoan và lắp đặt 01 mốc chuẩn chôn sâu, đo lún 16 chu kỳ; đối với nhà dân lân cận liền kề: gắn 88 mốc đo lún, đo lún 6 chu kỳ, đo nghiêng 3 chu kỳ. Dự kiến công việc này được thực hiện trong 2 năm.

Các tin liên quan