Thông báo

Mời góp ý dự thảo tiêu chuẩn “TCVN xxx202xxx Đất đá xây dựng - Phân loại”

Thực hiện nhiệm vụ xây dựng tiêu chuẩn năm 2016 do Bộ Xây dựng giao, Viện KHCN Xây dựng đã nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn “Đất đá xây dựng – Phân loại” với sản phẩm là dự thảo tiêu chuẩn “TCVN xxx202xxx Đất đá xây dựng – Phân loại”.

Căn cứ các quy định của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn số 68/2006 QH 11 và thông tư số 11/2021/TT-BKHCN ngày 18/11/2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn. Viện KHCN Xây dựng kính đề nghị các cơ quan, bạn đọc nghiên cứu và góp ý đối với nội dung dự thảo tiêu chuẩn và gửi về Viện KHCN Xây dựng trước ngày 20/10/2022 để tổng hợp và hoàn thiện dự thảo trước khi trình Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định và chính thức công bố.

Văn bản góp ý (theo mẫu đính kèm) xin được gửi về địa chỉ hoặc qua thư điện tử theo các nội dung dưới đây:

VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG, địa chỉ: số 81 Trần Cung, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội, ĐT: 024.7544196.

Người nhận và liên hệ trực tiếp: ThS. Nguyễn Thị Thanh Thủy, Điện thoại: 0984419735, Email: thanh2829@gmail.com.

Trân trọng cảm ơn.


Mẫu góp ý.


Các tin liên quan