Thông báo

Mời góp ý dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5575:20xx “Thiết kế kết cấu thép”

Thực hiện nhiệm vụ xây dựng tiêu chuẩn do Bộ Xây dựng giao, Viện KHCN Xây dựng đã hoàn thành dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5575:20xx “Thiết kế kết cấu thép”. Tiêu chuẩn này sau khi ban hành sẽ thay thế TCVN 5575:2012 “Kết cấu thép – Tiêu chuẩn thiết kế”.

Căn cứ các quy định của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn số 68/2006QH11 và Thông tư số 11/2021/TT-BKHCN ngày 18/11/2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định chi tiết xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn, Viện KHCN Xây dựng kính đề nghị các Quý cơ quan, bạn đọc nghiên cứu và góp ý đối với nội dung dự thảo tiêu chuẩn và gửi về Viện KHCN Xây dựng trước ngày 28/12/2021 để tổng hợp và hoàn thiện dự thảo.

Văn bản góp ý (theo mẫu gửi kèm) xin được gửi về địa chỉ hoặc qua thư điện tử theo các thông tin dưới đây:

VIỆN KHCN XÂY DỰNG, Số 81 phố Trần Cung, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Tel: 024.37544196, 024.37544013

Người nhận và liên hệ trực tiếp: TS. Lê Minh Long – Phó Vụ trưởng Vụ KHCN&MT, Bộ XD - ĐT: 0912254811 - Email: minhlong.khcn@gmail.com.

Trân trọng cảm ơn!

Dự thảo TCVN 5575:20xx.

Các tin liên quan