Thông báo

Mời góp ý dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9386-1:202x Thiết kế công trình chịu động đất – Phần 1: Quy định chung, tác động động đất và quy định đối

Thực hiện nhiệm vụ xây dựng tiêu chuẩn do Bộ Xây dựng giao, Viện KHCN Xây dựng đã hoàn thành dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9386-1:202x “Thiết kế công trình chịu động đất – Phần 1: Quy định chung, tác động động đất và quy định đối với kết cấu nhà”. Tiêu chuẩn này sau khi ban hành sẽ thay thế TCVN 9386:2012 Phần 1 “Thiết kế công trình chịu động đất – Phần 1: Quy định chung, tác động động đất và quy định đối với kết cấu nhà”.

Căn cứ các quy định của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn số 68/2006QH11 và Thông tư số 21/2007/TT-BKHCN ngày 28/9/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn, Viện KHCN Xây dựng kính đề nghị các Quý cơ quan, bạn đọc nghiên cứu và góp ý đối với nội dung dự thảo tiêu chuẩn và gửi về Viện KHCN Xây dựng trước ngày 06/07/2022 để tổng hợp và hoàn thiện dự thảo.

Văn bản góp ý (theo mẫu gửi kèm) xin được gửi về địa chỉ hoặc qua thư điện tử theo các thông tin dưới đây:

VIỆN KHCN XÂY DỰNG, Số 81 phố Trần Cung, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Tel: 024.37544196, 024.37544013

Người nhận và liên hệ trực tiếp: TS. Đỗ Tiến Thịnh – Viện KHCN XÂY DỰNG, Bộ Xây dựng - ĐT: 0989 220 150 - Email: thinhibst@gmail.com.

Trân trọng cảm ơn!

Các tin liên quan