Thông báo

Mời góp ý dự thảo tiêu chuẩn “Vữa xây dựng - Yêu cầu kỹ thuật”

Thực hiện nhiệm vụ xây dựng tiêu chuẩn năm 2021 do Bộ Xây dựng giao, Viện Khoa học công nghệ xây dựng được Bộ Xây dựng giao thực hiện Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn “Vữa xây dựng - Yêu cầu kỹ thuật”, với sản phẩm là dự thảo tiêu chuẩn, bao gồm: “TCVN xxxxx-1:202x Vữa xây dựng - Yêu cầu kỹ thuật - Phần 1: Vữa trát”; “TCVN xxxxx-2:202x Vữa xây dựng – Yêu cầu kỹ thuật - Phần 2: Vữa Xây”.

Căn cứ các quy định của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn số 68/2006QH11 và Thông tư số 11/2021/TT-BKHCN ngày 18/11/2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định chi tiết xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn. Viện KHCN Xây dựng kính đề nghị các Quý cơ quan, bạn đọc nghiên cứu và góp ý đối với nội dung dự thảo tiêu chuẩn và gửi về Viện KHCN Xây dựng trước ngày 01/11/2022 để tổng hợp và hoàn thiện dự thảo trước khi trình Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định và chính thức công bố.

Văn bản góp ý (theo mẫu gửi đính kèm) xin được gửi về địa chỉ hoặc qua thư điện tử: VIỆN KHCN XÂY DỰNG, địa chỉ: Số 81 phố Trần Cung, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội; Tel: 024 7544196, 024 7544013.

Hoặc chủ trì nhiệm vụ: TS. Hoàng Minh Đức, Điện thoại: 0913571949, Email: hmduc@yahoo.com).

Trân trọng cảm ơn!

 

Mẫu phiếu góp ý;

Vữa xây dựng - Yêu cầu kỹ thuật - Phần 1: Vữa trát;

Các tin liên quan