Thông báo

Mời góp ý dự thảo tiêu chuẩn TCVN 9399:20xx

Thực hiện nhiệm vụ xây dựng tiêu chuẩn năm 2020 do Bộ Xây dựng giao, Viện KHCN Xây dựng đã soát xét tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9399:2012 Nhà và công trình xây dựng – Quan trắc chuyển dịch ngang bằng phương pháp Trắc địa, với sản phẩm là dự thảo tiêu chuẩn TCVN 9399:20xx, Nhà và công trình xây dựng – Xác định chuyển dịch ngang bằng phương pháp Trắc địa.

Căn cứ các quy định của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn số 68/2006QH11 và Thông tư số 21/2007/TT-BKHCN ngày 28/9/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn, Viện KHCN Xây dựng kính đề nghị các Quý cơ quan, bạn đọc nghiên cứu và góp ý đối với nội dung dự thảo tiêu chuẩn và gửi về Viện KHCN Xây dựng trước ngày 06/08/2022 để tổng hợp và hoàn thiện dự thảo trước khi trình Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định và chính thức công bố.

Văn bản góp ý (theo mẫu gửi kèm) xin được gửi về địa chỉ hoặc qua thư điện tử theo các thông tin dưới đây:

VIỆN KHCN XÂY DỰNG

Số 81 phố Trần Cung, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Tel: 024 7544196, 024 7544013

Người nhận và liên hệ trực tiếp:

Chủ trì ĐT: TS. Diêm Công Trang, số ĐT: 0983834858,email: trangdc.ibst@gmail.com

Địa chỉ: 81 Trần Cung, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội.

Trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ dự thảo TCVN và mẫu phiếu góp ý xem dưới đây:

Mẫu phiếu góp ý


Các tin liên quan