Thẩm tra thiết kế - dự toán

Thẩm tra thiết kế cơ sở và thiết kế kĩ thuật dự án Trung tâm thương mại - dịch vụ - nhà ở tại Tp. Hồ Chí Minh

Ngày tạo : 04/03/2020

Đáp ứng yêu cầu của chủ đầu tư Công ty Cổ Phần Quản lí và Phát triển Gia Khánh, Viện KHCN Xây dựng thực hiện việc thẩm tra thiết kế cơ sở và thiết kế kĩ thuật dự án Trung tâm thương mại - dịch vụ - nhà ở tại Thị trấn Tân Túc, Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh theo hồ sơ đã được phê duyệt.

Công trình gồm 01 tầng hầm chung và 07 tháp cao 19 tầng. Công năng sử dụng công trình làm trung tâm thương mại, nhà ở.

Các tin liên quan