Thông báo

Thông báo tổ chức các lớp đào tạo thí nghiệm viên tại Hà Nội

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ do Bộ Xây dựng giao về công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kỹ thuật và tư vấn xây dựng; Căn cứ kế hoạch đào tạo và cấp chứng chỉ, chứng nhận năm 2019, Viện Khoa học công nghệ xây dựng sẽ tổ chức các lớp đào tạo TN viên về "Phương pháp xác định các tính chất cơ lý của Bê tông và Vật liệu xây dựng", "Phương pháp thử các tính chất cơ - lý của vật liệu kim loại và liên kết hàn" và lớp "Vật liệu giao thông" tại Hà Nội.

Lớp TN viên về "Phương pháp xác định các tính chất cơ lý của Bê tông và Vật liệu xây dựng", học trong 20 ngày, khai giảng vào lúc 08h00 ngày 16/4/2019 (Thứ  ba); Lớp TN viên về "Phương pháp thử các tính chất cơ - lý của vật liệu kim loại và liên kết hàn", học trong 10 ngày, khai giảng vào lúc 08h00 ngày 20/5/2019 (Thứ hai); Lớp TN viên về "Vật liệu giao thông", học trong 10 ngày, khai giảng vào 08h00 ngày 30/5/2019 (Thứ năm)

Địa điểm học: Hội trường Viện Khoa học công nghệ xây dựng, số 81 phố Trần Cung - Nghĩa Tân - Cầu Giấy - Hà Nội.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Kết cấu thép và xây dựng - Viện KHCN Xây dựng, số 81 phố Trần Cung - Nghĩa Tân - Cầu Giấy - Hà Nội, điện thoại: 0906030497 (chị Linh); Email:  daotao.ibst@gmail.com; linh.ibst@gmail.com.

Để biết thêm thông tin chi tiết bấm vào đây.

Các tin liên quan