Tin tức

Trao Quyết định bổ nhiệm tiến sĩ Trần Toàn Thắng làm Phó giám đốc Viện Chuyên ngành Địa kỹ thuật

Xét nhu cầu công tác, tiêu chuẩn, năng lực, tín nhiệm của cán bộ và đề nghị của ông Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, ngày 24 tháng 02 năm 2015
... Chi tiết

Hội nghị điển hình tiên tiến năm 2015 Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng

Sáng ngày 21/5/2015, Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến năm 2015 tại trụ sở chính của Viện, số 81 phố Trần Cung - ... Chi tiết

Hội thảo

Sáng ngày 6/6/2015, tại Nhà Hội thảo, Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng, đã diễn ra Hội thảo "Các giải pháp tiến bộ trong xây dựng công trình dân dựng và giao ... Chi tiết

Lễ trao Quyết định bổ nhiệm thạc sĩ Nguyễn Quý Long làm Phó giám đốc TT TV Thiết bị và Xây dựng

Xét nhu cầu công tác, tiêu chuẩn, năng lực, tín nhiệm của cán bộ và đề nghị của các ông Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, ngày 28 tháng 05 năm 2015
... Chi tiết

Lễ trao Quyết định tái bổ nhiệm đồng chí Đỗ Quốc Trung làm Giám đốc Trung tâm Công nghệ xây dựng

Xét nhu cầu công tác, tiêu chuẩn, năng lực, tín nhiệm của cán bộ và đề nghị của ông Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, ngày 01 tháng 06 năm 2015
... Chi tiết

Tin tức nổi bật

Phổ biến Nghị quyết Hội nghị lần thứ mười Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI
... Chi tiết

Tin cập nhật

Thông báo mời họp Ban khoa học lần thứ 1
... Chi tiết