Tin tức

Tập huấn kỹ thuật cắm mốc biên giới Việt Nam - Lào

Theo chương trình tập huấn kỹ thuật cắm mốc do Ban chỉ đạo Phân giới Cắm mốc Bộ Tài nguyên Môi trường chủ trì từ ngày 5/09/2011 đến ngày 14/09/2011 tại Đồ Sơn – Hải Phòng, Viện KHCN Xây dựng - Bộ Xây dựng đã tham gia tập huấn về ... Chi tiết

Tổng kết công nghệ: Quy trình, kỹ thuật kích nâng chuyển công trình di tích trong công tác bảo tồn di tích kiến trúc

Thực hiện chủ trương của Viện trưởng trong việc đào tạo cán bộ trẻ và tổng kết các công nghệ tiên tiến do Viện trực tiếp tham gia thiết kế trong hoạt động tư vấn để làm cơ sở cho việc phổ biến công nghệ phục vụ QLNN của Ngành, ... Chi tiết

Tổng kết công nghệ: Quy trình, kỹ thuật chế tạo và thi công sơn truyền thống các loại trong công tác tu bổ bảo tồn di tích

Thực hiện chủ trương của Viện trưởng trong việc đào tạo cán bộ trẻ và tổng kết các công nghệ tiên tiến do Viện trực tiếp tham gia thiết kế trong hoạt động tư vấn nhằm làm cơ sở cho việc phổ biến công nghệ phục vụ QLNN của Ngành, ... Chi tiết

Quyết tâm hoàn thành công tác cắm mốc trên thực địa Việt Nam - Lào vào năm 2012

Chiều 19/8/2011, tại Hà Nội, Ủy ban Biên giới quốc gia, Bộ Ngoại giao đã tổ chức hội nghị Thường trực Ban Chỉ đạo Nhà nước (BCĐNN) thực hiện kế hoạch tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam - Lào và tổng kết 1 năm ... Chi tiết

Lễ trao Quyết định bổ nhiệm lại tiến sĩ Lê Minh Long làm Phó giám đốc Viện Chuyên ngành Kết cấu CTXD

Xét nhu cầu công tác, tiêu chuẩn, năng lực, tín nhiệm của cán bộ và đề nghị của các ông Giám đốc Viện Chuyên ngành Kết cấu Công trình xây dựng
... Chi tiết

Lễ trao Quyết định bổ nhiệm thạc sĩ Nguyễn Văn Trọng làm Phó giám đốc TT Phát triển công nghệ và VLXD

Xét nhu cầu công tác, tiêu chuẩn, năng lực, tín nhiệm của cán bộ và đề nghị của các ông Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, ngày 24 tháng 01 năm 2014
... Chi tiết

Hội nghị cán bộ công nhân viên chức Viện KHCN Xây dựng năm 2013

Chiều ngày 24 tháng 1 năm 2014, Viện KHCN Xây dựng đã tổ chức Hội nghị cán bộ công nhân viên chức (CBCNVC) năm 2013 tại trụ sở chính của Viện, số 81 ... Chi tiết