Hội nghị khoa học quốc tế 2023

Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học Quốc tế kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Viện Khoa học công nghệ xây dựng

Ngày tạo : 13/11/2018

Hội nghị Khoa học Quốc tế kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã nhận được sự hưởng ứng, sự tham gia nhiệt tình của các chuyên gia và các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước. Các báo cáo của Hội nghị đã được lựa chọn và công bố trong Tuyển tập Hội nghị.

Tuyển tập Hội nghị có 73 báo cáo của các tác giả đến từ Việt Nam, Hoa Kỳ, Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc, CHLB Đức và Singapore. Các báo cáo công bố trong Tuyển tập Hội nghị tập trung vào các lĩnh vực: kết cấu và công nghệ xây dựng, bê tông và vật liệu xây dựng, địa kỹ thuật và trắc địa công trình, kiến trúc, môi trường và hạ tầng kỹ thuật. Các báo cáo này phản ánh sinh động những kết quả nghiên cứu, hợp tác nghiên cứu, tổng kết tiến bộ kỹ thuật đã áp dụng trong những năm vừa qua.

Hội nghị Khoa học Quốc tế kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã tổ chức thành công tốt đẹp.

Bìa 1, phần giới thiệu, mục lục Tuyển tập.

Báo cáo Keynotes

Tiểu ban Bê tông - Vật liệu xây dựng, Bê tông - Vật liệu xây dựng (tiếp theo)

Tiểu ban Kết cấu - Công nghệ xây dựng, Kết cấu - Công nghệ xây dựng (tiếp theo), Kết cấu - Công nghệ xây dựng (tiếp)

Tiểu ban Địa kỹ thuật - Trắc địa công trình

Tiểu ban Kiến trúc - Môi trường - Hạ tầng kỹ thuật, Kiến trúc - Môi trường - Hạ tầng kỹ thuật (tiếp)

 

 

 

Các tin liên quan