Đào tạo tiến sỹ

Hội đồng cấp cơ sở đánh giá luận án tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Nguyễn Tiến Thành

Theo quyết định số 1830/QĐ – VKH của Viện trưởng Viện KHCN Xây dựng đã ký ngày 15 tháng 12 năm 2011, sáng ngày 27/12/2011, Viện KHCN Xây dựng đã tổ chức trọng thể buổi Hội đồng cấp cơ sở đánh giá luận án tiến sĩ dưới sự chủ toạ ... Chi tiết

Thông báo tuyển nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2012

Căn cứ “Quy chế đào tạo trình độ Tiến sĩ” của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành theo Thông tư số 10/2009/TTBGDĐT; Căn cứ Quyết định số 319/TTg ngày 17/12/1980 của Thủ tướng Chính phủ v/v giao nhiệm vụ đào tạo nghiên cứu sinh cho Viện Khoa học ... Chi tiết

Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung điều kiện về trình độ ngoại ngữ trong xét tuyển nghiên cứu sinh

Căn cứ Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo; Viện Khoa học Công nghệ Xây ... Chi tiết

Thông báo buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện về đề tài “Thiết kế một số dạng gối cách chấn trong công trình chịu động đất”

Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng xin thông báo buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ kỹ thuật cấp Viện về đề tài: “Thiết kế một số dạng gối cách chấn trong công trình chịu động đất” của nghiên cứu sinh Lê Xuân Tùng, chuyên ngành: Xây dựng công ... Chi tiết

Giới thiệu luận án Tiến sĩ kỹ thuật “Thiết kế một số dạng gối cách chấn trong công trình chịu động đất”

Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng xin giới thiệu luận án Tiến sĩ kỹ thuật “Thiết kế một số dạng gối cách chấn trong công trình chịu động đất” của nghiên cứu sinh Lê Xuân Tùng, chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp, mã số: 62.58.20.01.
... Chi tiết

Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Tiến Thành

Chiều ngày 30/3/2012, tại trụ sở chính 81 Trần Cung, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội, Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã tổ chức trọng thể buổi Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Tiến Thành, Giám đốc Ban quản lý Dự ... Chi tiết

Thông báo buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS. Nguyễn Tiến Thành

Viện KHCN Xây dựng xin thông báo buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện về đề tài “Nghiên cứu chế tạo và sử dụng vữa mạch mỏng cho khối xây bê tông khí chưng của nghiên cứu sinh Nguyễn Tiến Thành, chuyên ngành: Vật liệu và công nghệ ... Chi tiết