Đào tạo tiến sỹ

Giới thiệu luận án tiến sĩ kỹ thuật “Hệ số ứng xử của kết cấu bê tông cốt thép dùng trong tính toán tác động động đất lên công trình xây dựng” của NCS. Lê Trung Phong

Ngày 27/9/2011, Viện trưởng Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã ký Quyết định số 1395/QĐ-VKH về việc thành lập Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS. Lê Trung Phong về đề tài “Hệ số ứng xử của kết cấu bê tông cốt thép ... Chi tiết

Thông báo Tuyển nghiên cứu sinh năm 2011

Căn cứ “Quy chế đào tạo trình độ Tiến sĩ” của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành theo Thông tư số 10/2009/TTBGDĐT; Căn cứ Quyết định số 319/TTg ngày 17/12/1980 của Thủ tướng Chính phủ v/v giao nhiệm vụ đào tạo nghiên cứu sinh cho Viện Khoa học ... Chi tiết

Ban hành quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ của Viện KHCN xây dựng

Căn cứ Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ, xét đề nghị của ông Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính; ngày 21/7/2010, PGS. TS. Cao Duy Tiến – Viện trưởng Viện KHCN xây ... Chi tiết

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện

Sáng ngày 27/8/2010, theo quyết định số 870/QĐ-VKH của Viện trưởng Viện Khoa học công nghệ xây dựng ký ngày 28 tháng 6 năm 2010, Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã tổ chức trọng thể buổi họp của Hội đồng chấm luận án Tiến sĩ cấp Viện với ... Chi tiết

Giới thiệu luận án tiến sĩ kỹ thuật “phân tích khung thép phẳng có xét đến độ mềm của liên kết, chịu tải trọng ngang thay đổi lặp có chu kỳ”

Ngày nay, kết cấu như khung thép được sử dụng phổ biến trong lĩnh vực xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp. Kết cấu thép được gia công thành các cấu kiện rời trong như máy hoặc ngoài công trường rồi mang đi lắp dựng. Tại công trình ... Chi tiết

Thông báo về việc Bảo vệ luận án Tiến sĩ kỹ thuật cấp Viện

Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng xin thông báo buổi Bảo vệ luận án Tiến sĩ kỹ thuật cấp Viện về đề tài: “Phân tích khung thép phẳng có xét đến độ mềm của liên kết, chịu tải trọng ngang thay đổi lặp có chu kỳ” của nghiên cứu ... Chi tiết

Thông báo tuyển nghiên cứu sinh năm 2010

Căn cứ “Quy chế đào tạo trình độ Tiến sĩ” của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành theo Thông tư số 10/2009/TTBGDĐT; căn cứ Quyết định số 319/TTg ngày 17/12/1980 của Thủ tướng Chính phủ v/v giao nhiệm vụ đào tạo nghiên cứu sinh cho Viện Khoa học ... Chi tiết