Đào tạo tiến sỹ

Giới thiệu luận án Tiến sĩ kỹ thuật “Nghiên cứu chế tạo và sử dụng vữa mạch mỏng cho khối xây bê tông khí chưng áp”

Viện KHCN Xây dựng xin giới thiệu luận án Tiến sĩ kỹ thuật “Nghiên cứu chế tạo và sử dụng vữa mạch mỏng cho khối xây bê tông khí chưng áp” của nghiên cứu sinh Nguyễn Tiến Thành, chuyên ngành vật liệu và công nghệ vật liệu xây dựng, mã ... Chi tiết

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Đức Lý

Sáng ngày 7/12/2011, Viện KHCN Xây dựng đã tổ chức trọng thể buổi Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện dưới sự chủ toạ của GS. TS. Phạm Văn Cơ - Chủ tịch Hội đồng, để chấm luận án cho nghiên cứu sinh Nguyễn Đức Lý với ... Chi tiết

Thông báo buổi bảo vệ luận án tiến sĩ kỹ thuật cấp Viện của nghiên cứu sinh Nguyễn Đức Lý

Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng xin thông báo buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ kỹ thuật cấp Viện của nghiên cứu sinh Nguyễn Đức Lý về đề tài: “Nghiên cứu các quá trình dịch chuyển trọng lực đất đá trên sườn dốc, mái dốc của các tuyến ... Chi tiết

Thông báo tuyển nghiên cứu sinh năm 2012

Căn cứ “Quy chế đào tạo trình độ Tiến sĩ” của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành theo Thông tư số 10/2009/TTBGDĐT; Căn cứ Quyết định số 319/TTg ngày 17/12/1980 của Thủ tướng Chính phủ v/v giao nhiệm vụ đào tạo nghiên cứu sinh cho Viện Khoa học ... Chi tiết

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Lê Trung Phong

Chiều ngày 11/11/2011, Viện KHCN Xây dựng tổ chức trọng thể buổi Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Lê Trung Phong với đề tài “Hệ số ứng xử của kết cấu bê tông cốt thép dùng trong tính toán tác động động ... Chi tiết

Thông báo buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện của NCS. Lê Trung Phong

Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng xin thông báo buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ kỹ thuật cấp Viện của NCS. Lê Trung Phong về đề tài: “Hệ số ứng xử của kết cấu bê tông cốt thép dùng trong tính toán tác động động đất lên công ... Chi tiết

Giới thiệu luận án tiến sĩ kỹ thuật "Nghiên cứu các quá trình dịch chuyển trọng lực đất đá trên sườn dốc, mái dốc của các tuyến đường giao thông Tây Quảng Bình và đề xuất các giải pháp phòng chống"

Trong thời gian qua, trên các tuyến đường giao thông vùng đồi núi phía Tây tỉnh Quảng Bình, đặc biệt vào mùa mưa lũ, thường xuyên xảy ra các quá trình dịch chuyển trọng lực đất đá (QTDCTLĐĐ) trên sườn dốc (SD), mái dốc (MD) gây thiệt hại lớn về ... Chi tiết