Hóa phẩm xây dựng

Chất biến đổi gỉ (B-05)

Ngày tạo : 24/08/2020

Mô tả: B-05 là chất tẩy gỉ và bảo quản thép kim loại dạng dung dịch, được dùng để tẩy gỉ bề mặt kim loại, trả lại bề mặt ban đầu cho thép đồng thời còn có tác dụng ức chế gỉ trở lại và bảo vệ bề mặt kim loại.

Ứng dụng: B-05 ứng dụng trong các công việc như sau:

Làm sạch bề mặt thép, kim loại và các sản phẩm từ thép nói chung;

Làm sạch dụng cụ thép kim loại như khuôn đúc mẫu bê tông, ván khuôn thép;

Tẩy gỉ bề mặt thép kim loại bị gỉ vàng, tẩy gỉ cốt thép xây dựng;

Sản phẩm còn có tác dụng ức chế gỉ trở lại hay dùng để bảo quản thép mới. 

Khả năng tẩy gỉ thép đến loại C theo phân loại trong TCXDVN 334 : 2005

Lượng dùng để xử lý thép gỉ loại A: 10 - 12 m2/lít dung dịch.

Lượng dùng để xử lý thép gỉ loại B, C: 6 - 10 m2/lít dung dịch.

Các tin liên quan