Đào tạo, tập huấn theo chuyên đề

Thông báo về việc tổ chức các lớp tập huấn trong Quý I năm 2010 tại Hà Nội

Ngày tạo : 08/07/2015

Nhằm nâng cao kiến thức, cập nhập các văn bản pháp luật mới và tạo cơ sở pháp lý để hoạt động cho các cá nhân, Cơ quan, Doanh nghiệp, Viện Khoa học Công nghệ xây dựng sẽ mở các khóa đào tạo trong quý I năm 2010 tại Hà Nội cụ thể như sau:

Lớp “Bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật; giao thông; thuỷ lợi, thủy điện”, học trong 136 tiết, khai giảng vào 8h00 ngày 13/3/2010; Lớp “Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình”, học trong 48 tiết; Lớp “Bồi dưỡng nghiệp vụ Đấu thầu”, học trong 3 ngày và lớp  “Bồi dưỡng nghiệp vụ Định giá xây dựng”, học trong 84 tiết. Địa điểm tại Viện KHCN Xây dựng (81 Trần Cung, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội). Địa chỉ liên hệ: Trung tâm Đào tạo & Thông tin - Viện KHCN Xây dựng; ĐT: 04.62945110/04.37561360; Fax: 043.7561359; Mobile: 0914.778804 (Huyền)  -  0906.030497 (Linh); E-mail: phuonghuyen2712@yahoo.com.vn /linh.ibst@gmail.com. Để biết thêm thông tin chi tiết hãy bấm vào đây.

Các tin liên quan