Đào tạo, tập huấn theo chuyên đề

Thông báo mời đăng ký tham gia chương trình học bổng Ấn Độ năm 2013-2014

Ngày tạo : 12/07/2015

Ngày 5 tháng 9 năm 2013, Viện KHCN Xây dựng có nhận được Công văn số 307/BXD-TCCB của Bộ Xây dựng về việc mời đăng ký tham gia chương trình học bổng bồi dưỡng nghiên cứu cho các nhà khoa học của các nước đang phát triển năm 2013-2014 do Bộ Khoa học và Công nghệ Ấn Độ tài trợ.

Chương trình học bổng này nhằm khuyến khích và tạo điều kiện cho các nhà khoa học, nhà nghiên cứu của các nước đang phát triển được làm việc và nghiên cứu tại các Viện nghiên cứu/ Viện nghiên cứu phát triển (R&D) của Ấn Độ để nâng cao chuyên môn và kỹ năng nghiên cứu. Đồng thời tạo cơ hội giao lưu, trao đổi giữa các nhà khoa học Ấn Độ với các nhà khoa học của các nước đang phát triển khác, thông qua đó hình thành hợp tác nghiên cứu chung. Chương trình học bổng kéo dài 6 tháng, do Bộ KHCN Ấn Độ tài trợ, gồm rất nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực "Khoa học kỹ thuật- Engineering Sciences".
Mời các cán bộ của Viện KHCN Xây dựng có nhu cầu được đào tạo làm thủ tục đăng ký theo file công văn dưới đây hoặc liên hệ với phòng Tổng hợp của Đơn vị để được cung cấp thông tin.
Chi tiết, mời xem trong file đính kèm: hoc bong an do 2013-2014 2.pdf

Các tin liên quan