Đào tạo, tập huấn theo chuyên đề

Thông báo mở các lớp tập huấn trong tháng 9 tại Hà Nội

Ngày tạo : 08/07/2015

Nhằm nâng cao kiến thức, cập nhập các văn bản pháp luật mới và tạo cơ sở pháp lý để hoạt động cho các cá nhân, Cơ quan, Doanh nghiệp, Viện Khoa học Công nghệ xây dựng sẽ mở các khóa đào tạo trong tháng 9 năm 2009 tại Hà Nội cụ thể như sau:

Lớp “Bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi và hạ tầng kỹ thuật” học trong 16 ngày, khai giảng tối ngày 16/9/2009; Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Kỹ sư Định giá học trong 11 ngày; Lớp Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình học trong 06 ngày; Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Đấu thầu học trong 3 ngày tại Viện KHCN Xây dựng. Địa chỉ liên hệ: Trung tâm Đào tạo & Thông tin - Viện KHCN Xây dựng, ĐT: 62945110; 37567359; 37561360; 0914.778804; Fax: 043.7561359; 38361197, 0914.778804 (Huyền) - 0906.030497 (Linh); E-mail: phuonghuyen2712@yahoo.com.vn , linh.ibst@gmail.com. Để biết thêm thông tin chi tiết hãy bấm vào đây.

Các tin liên quan